کاغذ
موانع سدّ راه ناشران برای دریافت کاغذ برطرف شده‌اند؟ ۲۰ آذر ۱۳۹۹
پاسخ به موانع

موانع سدّ راه ناشران برای دریافت کاغذ برطرف شده‌اند؟

تعلل و تأخیر‌هایی برای اعطای کاغذ به ناشرانی که در سامانه ثبت سفارش کاغذ ثبت نام کردند، وجود دارد.

کاغذ دولتی قیمت کاغذ آزاد را متعادل نگه می‌دارد ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مدیر انتشارات معین

کاغذ دولتی قیمت کاغذ آزاد را متعادل نگه می‌دارد

مدیر انتشارات معین معتقد است کاغذ یارانه‌ای دولت محاسنی دارد؛ ازجمله اینکه قیمت کاغذ را در بازار آزاد متعادل نگه میدارد و این‌مساله باعث می‌شود ناشران موفق شوند قیمت کتاب را خیلی بالا نبرند.