ویروس کرونا
سه توصیه اگزیستانسیالیستی برای دوران کرونا ۰۶ آذر ۱۳۹۹
یادداشتی درباره ایده‌های فلسفی «طاعون» آلبر کامو

سه توصیه اگزیستانسیالیستی برای دوران کرونا

اگزیستانسیالیسم یادآور این نکته بوده که در شیوع فعلی کووید-19 به‌عنوان فردی آزاد در جهانی بی‌معنا، می‌توانید رها از هر قید و بندی دست به عمل بزنید. اما این عقیده همچنین مبتنی بر این است که اعمال‌تان باید اثرگذار باشد.

نظارت بر نمایشگاه مجازی به نهاد بیرونی سپرده شود ۰۳ آذر ۱۳۹۹
مدیر انتشارات ابوعطا مطرح کرد؛

نظارت بر نمایشگاه مجازی به نهاد بیرونی سپرده شود

سید‌احمد رفیع جواهری، براساس تجربه موفق سایت‌های فروش کتاب با شیوع ویروس کرونا، فروش قابل‌توجه برای ناشران نمایشگاه مجازی پیش‌بینی می‌کند و معتقد است، طراحی پلتفرم، تدوین آئین‌نامه و نظارت بر اجرای آئین‌نامه از سوی یک نهاد، به لحاظ مدیریتی مشکل‌زا است.

کتاب‌خواندن در دوره قرنطینه و چالش‌های مربوط به آن ۲۹ آبان ۱۳۹۹
گفت‌وگو با استاد عصب‌شناسی کالج لندن؛

کتاب‌خواندن در دوره قرنطینه و چالش‌های مربوط به آن

مجله وکس مصاحبه‌ای با اولیور جی.رابینسون استاد علوم اعصاب و روان‌شناختی دانشگاه کالج لندن انجام داده است که موضوع اصلی گفت‌وگویش را به ارتباط استرس و مطالعه کتاب است.