نظام مشرفی
چرا نباید تشکر کنیم ؟؟ ۱۲ آبان ۱۴۰۰
چاپلوسی و مجیزگویی

چرا نباید تشکر کنیم ؟؟

در ابتدا باید تعریفی از شرح وظایف داشته باشیم که شرح #وظایف چیست؟ شرح وظایف یا شرح #شغلی عبارت است از کلیه وظایف و مسئولیت هایی که نیروی مستقر در آن سمت باید انجام دهد. در تعریف شرح شغلی باید به تمامی وظایف، اختیارات و امکانات یک نیرو اشاره شود و اینکه فرد با چه افرادی از سازمان در ارتباط می باشد و تحت نظر چه کسی فعالیت می کند هم در شرح وظایف فرد باید تعریف شود

پایگاه خبری ناشران فرهنگ مجوز فعالیت گرفت ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
صادر شد

پایگاه خبری ناشران فرهنگ مجوز فعالیت گرفت

بعد از 6 ماه فعالیت موقت پایگاه خبری ناشران فرهنگ مجوز این پایگاه خبری صادر شد

جیب هایمان همیشه خالی بود اما دل هایمان همیشه خوش ۰۱ دی ۱۳۹۹
یادداشتی برای یلدا

جیب هایمان همیشه خالی بود اما دل هایمان همیشه خوش

زمستان از راه می رسد و برگ های زندگی یکی پس از دیگری فرو می ریزد