نادر ابراهیمی
«جنگ و صلح» تولستوی رخت نو پوشید ۱۱ آذر ۱۳۹۹
تجدید چاپ‌های امیرکبیر از تولستوی تا نادر ابراهیمی

«جنگ و صلح» تولستوی رخت نو پوشید

چاپ جدید شاهکار ماندگار نویسنده روس «جنگ و صلح» با طراحی جلد و صفحه‌آرایی جدید توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

دخل و تصرف در کتاب‌های درسی، چرا و چگونه؟ ۲۵ آبان ۱۳۹۹

دخل و تصرف در کتاب‌های درسی، چرا و چگونه؟

حذفیات کتاب‌های درسی موضوعی است که در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.