انتشارات سروش
کتاب «رسانه و سبک زندگی» منتشر شد ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
سروش منتشر کرد

کتاب «رسانه و سبک زندگی» منتشر شد

کتاب «رسانه و سبک زندگی» نوشته عباس معلمی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.

مجموعه دو جلدی کتاب «به سوی نور» چاپ شد ۲۴ آبان ۱۳۹۹

مجموعه دو جلدی کتاب «به سوی نور» چاپ شد

کتاب «به سوی نور» مجموعه دوجلدی سخنرانی‌های فقیه اخلاقی آیت‌الله علی احمدی‌میانجی با موضوع مرگ و عالم برزخ از سوی انتشارات سروش منتشر شد.