به راستی که دانش مایه حیات دلها،روشن کننده دیده گان کور و نیرو بخش بدن ها ناتوان است.

  • نویسنده : نظام مشرفی
  • منبع خبر : پایگاه خبری ناشران فرهنگ