در ابتدا باید تعریفی از شرح وظایف داشته باشیم که شرح #وظایف چیست؟ شرح وظایف یا شرح #شغلی عبارت است از کلیه وظایف و مسئولیت هایی که نیروی مستقر در آن سمت باید انجام دهد. در تعریف شرح شغلی باید به تمامی وظایف، اختیارات و امکانات یک نیرو اشاره شود و اینکه فرد با چه افرادی از سازمان در ارتباط می باشد و تحت نظر چه کسی فعالیت می کند هم در شرح وظایف فرد باید تعریف شود

متاسفانه در این روزگار ما چندی است باب شده که در بیشتر مواقع از افراد، #کارمندان، #مدیران، مسئولان، #نمایندگان و….. بابت کاری که در شرح وظایف و چارت کاری آنهاست تشکر می کنند و این کار باعث شده که برخی افراد این را به عنوان وظیفه مردم بدانند و توقع دارند به خاطر جزئی ترین کارها از آنها تقدیر و تشکر شود ، و اگر از آنها تشکر نکنند کار را انجام نمی دهند ، نمونه ها زیاد است کافی است به عملکرد نمایندگان و مسئولان در سالهای گذشته نگاهی بیندازید. متاسفانه برخی افراد چاپلوس و تملق نما در جلسات به جای ارائه راهکارها و یا تقاضای پیگری کار و یا دادن ایده های جدید به مدیران و مسئولان بیشتر به تایید و تمجید و چاپلوسی و مجیز گویی از آنها می پردازند و در برخی مواقع متاسفانه مسئولان نیز بیشتر توجه خود را به اینگونه افراد معطوف می دارند . بارها در جلسات حل مشکلات #مردم و یاکارکنان ادارات بوده ام که با حضور نمایندگان، مدیران و مسئولان برگزار شده و در این جلسات تنها چیزی که مطرح نشده مشکل مردم یا سازمان بوده و هر فردی که پشت ویترین می رفت برای سخنرانی و اظهار فضل از مجاهدتها و‌سخت کوشی آقای مدیر یا #نماینده و…. اشک ها می ریخت تا از دیگری عقب نماند.و امیدوار بود تا اگر شد بعدها از ته دیگ تک نانی هم به او برسد …
تازه این روزها این اظهار فضل ها و مجیزگویی ها به فضای مجازی نیز انتقال یافته بیشتر. افراد در گروه های کاری اظهار غلامی خود را برای کاری که وظیفه مسئول بوده انجام می دهند و این مصیبت باعث شده روز به روز تملق و #چاپلوسی در سازمان های کاری ما رواج بیشتری پیدا کند . ای کاش یاد بگیریم از مدیر، کارمند ، نماینده و… برای کاری که وظیفه او هست و بابت آن مزایا دریافت می کند تشکر نکنیم ، جایی باید تشکر کرد که حضور آن فرد به رشد سازمان یا کشور کمک نموده و باعث گسترش اشتغال و درآمد افراد فراتر از آن چیزی که در چارت کاری او تعیین شده ،شده باشد . یاد بگیریم …..
نظام مشرفی نبی کندی رامان سخن

  • نویسنده : نظام مشرفی نبی کندی
  • منبع خبر : رامان سخن