استاد ممتاز دانشگاه تهران با تأکید بر کتابخوانی به منظور کمک به صنعت چاپ گفت: وضعیت تیراژ کتاب در ایران آشفته است و این موضوع را باید جدی گرفت.

حسن تاجبخش، استاد ممتاز دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، با پیوستن به پویش «کتابخوانی ملی» که به مناسبت هفته کتاب از سوی کتابخانه ملی در حال برگزاری است، گفت: اگر من بخواهم کتابی را برای خواندن توصیه کنم، کتاب ارزنده «شاهنامه فردوسی» و «تاریخ ایران باستان» تالیف حسن پیرنیا را معرفی می‌کنم.

تاجبخش که از برگزیدگان دوره نخست چهره‌های ماندگار است، در ادامه به معرفی کتابی در حوزه تاریخ پرداخت و اضافه کرد: یکی از بهترین کتاب‌هایی که درباره ایران نوشته شده کتاب «تاریخ ایران باستان» تالیف حسن پیرنیا است که درباره تاریخ دوره باستان ایران نوشته شده است و بعدها  در ادامه تاریخ ایران تا معاصر را نوشت.

استاد ممتاز دانشگاه تهران گفت: در فرهنگ ایران کتاب همواره به عنوان یک اصل مطرح بوده و فرد بی‌کتاب به معنای تهی بودن از معرفت و شناخت بوده است. اهمیت کتاب و کتابخوانی در شرایط فعلی که جهان گرفتار بیماری کرونا است دو چندان شده و بهتر است این فرصت را از دست ندهیم.

تاجبخش ادامه داد: در این زمان با وجود همه مشکلات باید وقت برای کتاب خواندن گذاشت تا بتوان از سویی بر معلومات افزود و از سوی دیگر رشد صنایع فرهنگی از چون صنعت چاپ و کتاب را در نظر گرفت.

عضو پیوستهٔ فرهنگستان علوم اضافه کرد: متأسفانه وضعیت تیراژ کتاب در ایران آشفته است و این موضوع زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود. امیدوارم هموطنان به دور از بیماری و در کمال سلامت به کتاب و کتابخوانی توجه ویژه داشته باشند.