کتاب صفر تا بیست کارآفرینی نوشته‌ی حسن عبدی، به دنبال یافتن مسیری روشن و مشخص برای موفقیت در زمینه خلق کسب و کار و کارآفرینی است. در این اثر می‌آموزید که چگونه ایده‌های منحصر به فرد خود را خلق و تبدیل به کسب و کارهایی کنید که ثروت می‌آفریند.

امروزه تقریباً تمامی جوامع برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به رفاه و رضایت و در نهایت توسعه به کسب دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی روی آورده‌اند. به طوری که در این جوامع از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و حمایت از کار‌آفرینان توانسته‌اند زمینه خلاقیت و نوآوری را تقویت و توسعه دهند. کارآفرینی به مانند دیگر علوم یاد گرفتنی و مهارت‌های مورد نیاز آن اکتسابی است. به طوری که در بیشتر کشورهای جهان، سعی بر این است تا زمینه بروز پدیده کارآفرینی فراهم شود. محقق کارآفرینی کسی است که از فرآیند کارآفرینی به عنوان یک پدیده اجتماعی کسب حداکثر دانش کند و یک الگو بیرون بکشد؛ اینکه چه محیط و اکوسیستمی برای بروز کارآفرینی لازم است؟، کارآفرین چه ویژگی‌های باید داشته باشد و چه فرآیندی را باید طی کند؟

به اعتقاد نویسنده، آموزش رسمی در دانشگاه‌هایی که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود کافی نیست و پیشرفت و اعتلای افراد زمانی فراهم می‌شود که در محیط کار و سایر جنبه‌های زندگی از چشم‌اندازی متفاوت به امور بنگرند و به کارهای متفاوت و نوظهور دست بزنند.

در بخشی از کتاب صفر تا بیست کارآفرینی می‌خوانیم:

داشتن ایده جدید و عالی بخشی از فرآیند کارآفرینی است، گام بعدی انجام تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی برای تعیین اینکه آیا این ایده می‌تواند به یک کسب و کار موفق تبدیل شود. تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی فرآیندی برای تعیین این است که آیا ایده از مبنای قابل قبولی برای خلق یک طرح کسب و کار موفق برخوردار و ارزش پیگیری دارد یا خیر. اگر ایده مذکور مرحله امکان‌سنجی را پشت سر گذاشت، مرحله بعدی تهیه طرح کسب و کار است. اگر این ایده قادر به گذار از این مرحله نباشد، فرد باید آن را کنار گذاشته و به سراغ ایده‌ی دیگری برود.

خالق ایده نباید زمان، انرژی، پول و سایر منابع ارزشمند خود را برای ایجاد این کسب و کاری به هدر بدهد که از مرحله تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی سربلند بیرون نیامده است. مطالعه امکان‌سنجی به این سوال پاسخ می‌دهد که “آیا باید این ایده را دنبال کنیم؟” و به عنوان یک فیلتر عمل کرده و تصویری از بازار، فروش و سودآوری یک ایده کسب و کار را نشان می‌دهد و ابزاری برای انتخاب بهترین ایده از بین ایده‌های فراوان است. تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی شامل سه عنصر مرتبط به همچون تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی صنعت و بازار، تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی کالا یا خدمت و تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی مالی است.

  • منبع خبر : آبراه