کتابخانه فرهنگسرای اندیشه در تازه های کتاب این هفته به معرفی کتاب سرکار علیه نوشته زهره عیسی خانی و ریحانه کشتکاران پرداخته است.

تازه‌های کتابT عنوان برنامه‌ای است که کتابخانه فرهنگسرای اندیشه هر دو هفته یک بار با معرفی یک کتاب جدید در فضای مجازی منتشر می‌کند.

این هفته به معرفی کتاب سرکار علیه شامل چند روایت مادر دختری با زبانی جذاب و خواندنی است پرداخته که هویت زن را در جامعه ایرانی بررسی می‌کند.

این کتاب که به قلم مادر و دختری از دو نسل متفاوت برای درک برخی چالش‌های هویت زنان در دنیای امروز است، که مطالعه آن به همه مردان و زنان خانواده دوست توصیه می‌شود.

کتاب سرکار علیه نوشته زهره عیسی خانی و ریحانه کشتکاران است که در سال ۱۳۹۸ توسط نشر کتابستان معرفت به چاپ رسیده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر